Posted By: |

Neshoda rodičů ve věci vzdělání nezletilého dítěte

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz články Neshoda rodičů ve věci vzdělání nezletilého dítěte a Neshoda rodičů ve věci vzdělání nezletilého dítěte II. část: Odklad povinné školní docházky.

Postupem času jsou stále častější situace, kdy se rodiče (a to obvykle po rozchodu či rozvodu) nejsou schopni dohodnout ohledně vzdělání svého nezletilého dítěte. Nejčastěji je předmětem sporu otázka, jaké školské zařízení by mělo dítě navštěvovat. V prvním článku se zabývám soudním řešením sporu rodičů ve věci volby vzdělávacího zařízení. Mezi rodiči však může nastat i spor v otázce, zda by dítě mělo zahájit základní vzdělávání, tedy zda by mělo do základní školy nastoupit, či je na místě spíše odklad povinné školní docházky. Tato situace je poněkud složitější a výkladem, jak v takovémto případě postupovat, se zabývá druhý článek.

Syndrom zavrženého rodiče

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz články Syndrom zavrženého rodiče, Syndrom zavrženého rodiče – jak se bránit? a Syndrom zavrženého rodiče – jak se bránit? II část.

Při rozchodu rodičů bohužel dochází čím dále častěji k boji o dítě, o úpravu jeho péče, výživného i rozsahu styku s rodičem, který dítě v péči nemá. Boj mezi rodiči někdy nekončí, ani když je řízení po rozchodu rodičů skončeno a pravidla nastavena. V některých politováníhodných případech dochází k tomu, že jeden z rodičů (obvykle rodič, který má dítě v péči) začne trvale manipulovat dítě proti druhému rodiči, mařit jejich styky a snaží se nastavit dítě na nenávist k druhému rodiči. Vytváření syndromu zavrženého rodiče je vůči dítěti velmi poškozující jednání. Tento článek se zaměřuje na otázku, jakým způsobem se zavržený rodič může bránit a jaký může zvolit postup, aby své dítě zcela neztratil.

Vliv úpravy styku s nezletilým dítětem na výživné

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Vliv úpravy styku s nezletilým dítětem na výživné.

V případě svěření nezletilého dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů je druhému rodiči stanovena povinnost hradit na nezletilé dítě výživné a zároveň je mu zachováno právo se s nezletilým dítětem stýkat, ať již je přesná úprava styku obsažena v rozhodnutí soudu, či ponechána dohodě rodičů. Tento článek se zabývá otázkou, zda je možno úpravu styku při rozhodování o výživném zohlednit, případně v jakém rozsahu.