pracovní smlouva

Platnost pracovní smlouvy uzavřené mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Platnost pracovní smlouvy uzavřené mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací, ve kterém shrnuje nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky týkající se platnosti pracovní smlouvy uzavřené mezi obchodní korporací a členem statutárního orgánu.

„Banální“ personalistická chyba při uzavírání pracovní smlouvy

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek „Banální“ personalistická chyba při uzavírání pracovní smlouvy.

V tomto článku autorka shrnula závěry rozsudku Nejvyššího soudu České republiky, který se zabýval případem, kdy byla uzavřena pracovní smlouva až den poté, kdy začala zaměstnankyně pro zaměstnavatele skutečně vykonávat práci. Ačkoli je tato praxe relativně běžná, mnohdy si personalisté neuvědomují, že tímto může dojít například k tomu, že v takto uzavřené pracovní smlouvě nelze platně uzavřít zkušební dobu.