Profil advokátů


 

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

JUDr. Jana Tomešová

 

Každý advokát je samostatným advokátem, advokáti nejsou sdruženi za účelem společného výkonu advokacie.