pracovní právo

Pracovní pohovotost

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Pracovní pohotovost, v rámci kterého popsala podmínky pracovní pohotovosti a nároky zaměstnanců, kteří se na jejím držení se zaměstnavatelem dohodli.

Práce po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Práce po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené, který čtenáře seznámí s právní úpravou týkající se práv zaměstnance, který se ocitne v této situaci.

„Banální“ personalistická chyba při uzavírání pracovní smlouvy

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek „Banální“ personalistická chyba při uzavírání pracovní smlouvy.

V tomto článku autorka shrnula závěry rozsudku Nejvyššího soudu České republiky, který se zabýval případem, kdy byla uzavřena pracovní smlouva až den poté, kdy začala zaměstnankyně pro zaměstnavatele skutečně vykonávat práci. Ačkoli je tato praxe relativně běžná, mnohdy si personalisté neuvědomují, že tímto může dojít například k tomu, že v takto uzavřené pracovní smlouvě nelze platně uzavřít zkušební dobu.