pracovní právo

Alternativní pracovní úvazky aneb jiná úprava pracovní doby pro zaměstnance s malými dětmi

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Alternativní pracovní úvazky aneb jiná úprava pracovní doby pro zaměstnance s malými dětmi.

Tento článek přibližuje jednotlivé možnosti při sjednávání pracovní doby, které mohou pomoci nastavit pracovní dobu tak, aby vyhovovala specifickým potřebám rodičů předškolních a školních dětí.

Problémy právních domněnek při doručování písemností zaměstnancům

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Problémy právních domněnek při doručování písemností zaměstnancům.

Tento článek se zabývá problematikou právní úpravy doručování některých důležitých písemností zaměstnancům. Ačkoli je tato úprava již řadu let odborníky kritizována, nedošlo zatím ke změnám. Proto je třeba při doručování např. výpovědí zaměstnanců splnit řadu v článku popsaných povinností a podmínek a v některých případech nespoléhat na právní domněnku, že byla písemnost doručena i přes její nepřevzetí zaměstnancem.

Právní služby


 

Poskytujeme kompletní právní služby ve všech oblastech práva, a to občanům i podnikatelům. Do naší obvyklé agendy spadá zejména:

Advokátní úschova

zajištění nezávislého a bezpečného uložení kupních cen zejména při převodech nemovitostí a obchodních podílů.

Občanské právo

Zastupování ve sporech
Vymáhání pohledávek
Nemovitosti

koupě, prodej, darování
zástavní smlouvy
služebnosti (dříve věcná břemena)

Smlouvy

příprava smluv dle individuálních potřeb klienta
posouzení návrhů smluv

Společenství vlastníků jednotek

příprava a organizace zasedání shromáždění
příprava a úprava stanov podle NOZ

Ochrana při porušování práv

náhrada škody na zdraví
ochrana spotřebitele
sousedská práva
domácí násilí

Dědické řízení

sepsání závěti
vymáhání nároků v dědickém řízení

Směnky

Pracovní právo

zastupování v pracovněprávních sporech
ukončování pracovních poměrů
příprava a kompletní revize pracovněprávní dokumentace
oblast ochrany osobních údajů
školení v oblasti pracovního práva

Právo obchodních korporací

zakládání a změny obchodních společností
převody obchodních podílů a akcií
změny v orgánech společností
smlouvy o výkonu funkce (manažerské smlouvy)
zápisy do obchodního rejstříku

Rodinné právo

rozvody sporné i nesporné
vypořádání společného jmění manželů
úprava péče o dítě
úprava výživného

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení
vymáhání nároků poškozených

Správní právo

živnostenské právo

 


V souvislosti s poskytováním právních služeb informujeme klienty o možnosti mimosoudního řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem