Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem


 

Dle zákona o ochraně spotřebitele existuje mimosoudní možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.

Česká advokátní komora bude zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem – poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

Podrobnější údaje naleznete na stránkách České advokátní komory.

Zde jsou obsaženy informace k tomuto řízení, potřebné kontaktní údaje i vzory příslušných formulářů.