Problémy právních domněnek při doručování písemností zaměstnancům

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Problémy právních domněnek při doručování písemností zaměstnancům.

Tento článek se zabývá problematikou právní úpravy doručování některých důležitých písemností zaměstnancům. Ačkoli je tato úprava již řadu let odborníky kritizována, nedošlo zatím ke změnám. Proto je třeba při doručování např. výpovědí zaměstnanců splnit řadu v článku popsaných povinností a podmínek a v některých případech nespoléhat na právní domněnku, že byla písemnost doručena i přes její nepřevzetí zaměstnancem.