pracovní úvazek

Alternativní pracovní úvazky aneb jiná úprava pracovní doby pro zaměstnance s malými dětmi

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Alternativní pracovní úvazky aneb jiná úprava pracovní doby pro zaměstnance s malými dětmi.

Tento článek přibližuje jednotlivé možnosti při sjednávání pracovní doby, které mohou pomoci nastavit pracovní dobu tak, aby vyhovovala specifickým potřebám rodičů předškolních a školních dětí.