zaměstnanec

Alkohol na pracovišti aneb můžeme si na Silvestra v práci připít?

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Alkohol na pracovišti aneb můžeme si na Silvestra v práci připít?

Tento článek upozorňuje zaměstnance na zákaz požívání alkoholu na pracovišti, důsledky jeho porušení a právní úpravu týkající se podrobení zkoušky na alkohol.

Práce po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Práce po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené, který čtenáře seznámí s právní úpravou týkající se práv zaměstnance, který se ocitne v této situaci.

Má zaměstnanec / zaměstnankyně právo vrátit se dříve z rodičovské dovolené do práce?

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Má zaměstnanec / zaměstnankyně právo vrátit se dříve z rodičovské dovolené do práce?

Tento článek se zabývá problematikou předčasných návratů zaměstnanců z rodičovské dovolené a možnostmi, které zaměstnavatel v této souvislosti má.