Posted By: |

Rovné zacházení při odměňování za práci

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Rovné zacházení při odměňování za práci. Článek se zabývá rozhodnutím Nevyššího soudu České republiky ve věci rozdílného odměňování zaměstnanců pracujících na stejné pozici v různých regionech a souladu takového odměňování s povinností poskytovat stejnou mzdu za stejnou práci a práci stejné hodnoty.

Koronavirus a předávání dítěte mezi rodiči

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Koronavirus a předávání dítěte mezi rodiči.

V tuto chvíli krize vzniklá pandemií koronaviru ovlivňuje život celé společnosti. V souvislosti s usnesením vlády o krizovém opatření a nařízených karanténách se objevují i otázky spojené s péčí o děti, zejména zda platí rozsudky týkající se dětí a zda má docházet k předávání dětí. V tomto článku se tomuto tématu věnuji a pokusím se některé tyto otázky zodpovědět.

Vliv hrazení výživného na vypořádání společného jmění manželů

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Vliv hrazení výživného na vypořádání společného jmění manželů.

Tento článek se zabývá otázkou, zda se do způsobu vypořádání společného jmění manželů promítne skutečnost, že jeden z manželů za trvání manželství (a existence společného jmění) plnil vyživovací povinnost ke svému dítěti, které však není společným dítětem manželů.