Posted By: |

Použití Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a znalecké posudky k nemajetkové újmě dle judikatury

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Použití Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a znalecké posudky k nemajetkové újmě dle judikatury.

V návaznosti na novou úpravu náhrady nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku vypracoval Nejvyšší soud ve spolupráci s dalšími odborníky Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. S ohledem na zvláštní povahu této Metodiky a otázku její závaznosti se očekávalo, jak se k jejímu použití postaví soudy při své rozhodovací praxi. V současnosti již existují rozhodnutí, která se Metodikou zabývají a řeší rovněž některé další sporné otázky s ní související.

Pracovní pohovotost

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Pracovní pohotovost, v rámci kterého popsala podmínky pracovní pohotovosti a nároky zaměstnanců, kteří se na jejím držení se zaměstnavatelem dohodli.

Trestněprávní odpovědnost za dopravní nehodu při nedání přednosti v jízdě

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Trestněprávní odpovědnost za dopravní nehodu při nedání přednosti v jízdě.

Pochybení při dávání přednosti v jízdě v křižovatce je jednou z velmi častých příčin dopravních nehod. Toto porušení povinnosti může mít i trestněprávní následky, zejména v případech, kdy dojde ke zranění či dokonce smrti některého z účastníků nehody. S dopravními nehodami tohoto druhu je samozřejmě spojeno mnoho právních otázek, tento článek má za cíl odpovědět na některé z nich. Především se zabývá obsahem povinnosti dát přednost v jízdě a odpovědností za zavinění nehody při porušení této povinnosti. Rovněž se věnuje případům, kdy se poškozený na nehodě podílí a zda tato skutečnost může mít vliv na právní posouzení jednání řidiče, který nehodu primárně zavinil.