Posted By: |

Právo odmítnout poskytnutí péče, trestný čin neposkytnutí pomoci

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Právo odmítnout poskytnutí péče, trestný čin neposkytnutí pomoci.

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 2. 1. 2017 zabýval otázkou, zda se lékař dopustil trestného činu neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 2 trestního zákoníku, když neposkytl pomoc své matce, která tuto pomoc odmítala. V širším kontextu se Ústavní soud zabýval střetem práva pacienta odmítnout poskytnutí péče, byť nezbytné pro zachování jeho života, a povinností lékaře poskytnout pomoc osobě, jejíž život či zdraví jsou vážně ohroženy.

Nová úprava DPP a DPČ

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Nová úprava DPP a DPČ.

Autorka v tomto článku shrnuje navrhované změny v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které by v případě jejich schválení mohly začít platit s účinností od 1.7.2017.

Roční bonus a nerovné zacházení

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Nevyplatil Vám zaměstnavatel roční bonus? Může se jednat o nerovné zacházení.

V rámci tohoto článku autorka poukázala na judikát Nejvyššího soudu České republiky, ve kterém soud posuzoval, ve kterých případech se zaměstnavatel může dopustit porušení zákoníku práce, konkrétně porušení povinnosti nerovného zacházení, pokud pouze některým zaměstnancům nevyplatí roční bonus.