Posted By: |

Ochranná doba aneb kdy má zaměstnavatel zákaz dát zaměstnanci výpověď

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Ochranná doba aneb kdy má zaměstnavatel zákaz dát zaměstnanci výpověď.

V rámci tohoto článku autorka shrnuje případy, kdy má zaměstnavatel zakázáno dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru a zároveň výjimky z těchto zákazů.

Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti.

V zájmu sjednocení rozhodování soudů zaujalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky stanovisko ke zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti. V rámci tohoto stanoviska se Nejvyšší soud zabýval zejména otázkou vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků, podmínkami pro schválení dohody rodičů o výživném, určením výše potenciálního příjmu a stavení vyživovací povinnosti podnikatelům.

Odškodnění duševních útrap jako nemajetkové újmy

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Odškodnění duševních útrap jako nemajetkové újmy.

Újma na přirozeném právu člověka může vzniknout mnoha způsoby. Mezi nejčastější bude zřejmě spadat ublížení na zdraví, ale patří sem rovněž zásahy do důstojnosti člověka, porušení jeho soukromí či neoprávněné nakládání s jeho projevy osobní povahy. Pokud dojde k újmě na přirozeném právu člověka, je poškozený oprávněn se domáhat náhrady nemajetkové újmy. V rámci náhrady nemajetkové újmy se poškozenému nahrazují rovněž duševní útrapy, které mu byly zásahem způsobeny.