Právo odmítnout poskytnutí péče, trestný čin neposkytnutí pomoci

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Právo odmítnout poskytnutí péče, trestný čin neposkytnutí pomoci.

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 2. 1. 2017 zabýval otázkou, zda se lékař dopustil trestného činu neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 2 trestního zákoníku, když neposkytl pomoc své matce, která tuto pomoc odmítala. V širším kontextu se Ústavní soud zabýval střetem práva pacienta odmítnout poskytnutí péče, byť nezbytné pro zachování jeho života, a povinností lékaře poskytnout pomoc osobě, jejíž život či zdraví jsou vážně ohroženy.