Posted By: |

Rodinná domácnost manželů a její ochrana

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Rodinná domácnost manželů a její ochrana.

Rodina a manželství požívá zvláštní právní ochrany, jedním z projevů této zásady je i ochrana rodinné domácnosti. Tento článek se zabývá obsahem pojmu rodinné domácnosti, jejím trváním a její ochranou. Za stěžejní a v praxi významné považuji v této oblasti zejména omezení dispozice s domem či bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost.

Důsledky neplatného sjednání pracovního poměru na dobu určitou II

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Důsledky neplatného sjednání pracovního poměru na dobu určitou, ve kterém upozorňuje na rizika, která mohou nastat v případě nedodržení právní úpravy při sjednávání doby určité.

Vliv vazby a výkonu trestu odnětí svobody na pracovní poměr

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Vliv vazby a výkonu trestu odnětí svobody na pracovní poměr, ve kterém shrnuje, jak se výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody projeví v trvajícím pracovním poměru daného zaměstnance.