Posted By: |

Platnost pracovní smlouvy uzavřené mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Platnost pracovní smlouvy uzavřené mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací, ve kterém shrnuje nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky týkající se platnosti pracovní smlouvy uzavřené mezi obchodní korporací a členem statutárního orgánu.

Právo bydlení po zániku manželství

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Právo bydlení po zániku manželství.

Tento článek se věnuje úpravě práva bydlení po zániku manželství. Právo bydlení manžela vzniká v případě, kdy jeden z manželů má výhradní právo k obydlí manželů, zejména v případech, kdy je výlučným vlastníkem předmětného bytu či domu.

Rozhovor: Romana Náhlíková Kaletová – Právní úprava nezohledňuje specifika agenturního zaměstnání

Záznam rozhovoru, který se uskutečnil v návaznosti na přednášku Mgr. Romany Náhlíkové Kaletové na kongresu Právní prostor 2018 je uveřejněn na portále pravniprostor.cz