Trestněprávní odpovědnost za dopravní nehodu při nedání přednosti v jízdě

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Trestněprávní odpovědnost za dopravní nehodu při nedání přednosti v jízdě.

Pochybení při dávání přednosti v jízdě v křižovatce je jednou z velmi častých příčin dopravních nehod. Toto porušení povinnosti může mít i trestněprávní následky, zejména v případech, kdy dojde ke zranění či dokonce smrti některého z účastníků nehody. S dopravními nehodami tohoto druhu je samozřejmě spojeno mnoho právních otázek, tento článek má za cíl odpovědět na některé z nich. Především se zabývá obsahem povinnosti dát přednost v jízdě a odpovědností za zavinění nehody při porušení této povinnosti. Rovněž se věnuje případům, kdy se poškozený na nehodě podílí a zda tato skutečnost může mít vliv na právní posouzení jednání řidiče, který nehodu primárně zavinil.