Posted By: |

Předávání dítěte při omezení volného pohybu osob

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Předávání dítěte při omezení volného pohybu osob.

První článek na téma Koronavirus a předávání dítěte mezi rodiči jsem napsala před rokem a ani ve snu by mne nenapadlo, že budu muset napsat v letošním roce pokračování. Bohužel epidemie stále trvá a vláda znovu výrazně omezila pohyb osob, což ovlivňuje životy lidí. Z tohoto důvodu se v článku znovu věnuji otázce předávání dětí, a to při zohlednění stávající situace.

Stalking (nebezpečné pronásledování)

Trestný čin nebezpečného pronásledování je širší veřejnosti spíše znám pod anglickým pojmem stalking, který původně označoval v řeči lovců stopování a přiblížení se k lovené zvěři. Toto označení ve své podstatě výstižně shrnuje jak záměr pachatele, tak pocity oběti tohoto trestného činu. Od té doby se výklad nebezpečného pronásledování díky četné judikatuře poměrně ustálil a byla vyřešena řada souvisejících otázek. Vzhledem k šíři této problematiky je pojednání rozděleno do více článků – níže odkazy na všechny části:

Stalking (nebezpečné pronásledování) – část I.

Stalking (nebezpečné pronásledování) – část II.

Stalking (nebezpečné pronásledování) – část III., nemajetková újma

Ochrana rodinné domácnosti dle aktuální judikatury

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Ochrana rodinné domácnosti dle aktuální judikatury.

Článek se zabývá aktuální judikaturou Nejvyššího soudu, která se zabývá některými otázkami, jež vyvstávaly v souvislosti s ochranou rodinné domácnosti.