zrušení spoluvlastnictví

Přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví dle nové judikatury Nejvyššího soudu

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví dle nové judikatury Nejvyššího soudu.

V případě, kdy dochází ke zrušení spoluvlastnictví soudem, rozhoduje tento zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků. Není-li dobře možné společnou věc rozdělit, přikáže ji soud za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Znění ustanovení zákona týkající se přikázání věci se v novém občanském zákoníku oproti původní úpravě v některých ohledech změnilo, v současnosti již však existuje několik zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu týkajících se nové úpravy a lze se tedy při posuzování otázky přikázání opřít o judikaturu i v případech podřízených novému občanskému zákoníku. Článek se zabývá zásadními otázkami spojenými s rozhodováním soudů o přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví.