Přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví dle nové judikatury Nejvyššího soudu

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví dle nové judikatury Nejvyššího soudu.

V případě, kdy dochází ke zrušení spoluvlastnictví soudem, rozhoduje tento zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků. Není-li dobře možné společnou věc rozdělit, přikáže ji soud za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Znění ustanovení zákona týkající se přikázání věci se v novém občanském zákoníku oproti původní úpravě v některých ohledech změnilo, v současnosti již však existuje několik zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu týkajících se nové úpravy a lze se tedy při posuzování otázky přikázání opřít o judikaturu i v případech podřízených novému občanskému zákoníku. Článek se zabývá zásadními otázkami spojenými s rozhodováním soudů o přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví.