trestní právo

Právní služby


 

Poskytujeme kompletní právní služby ve všech oblastech práva, a to občanům i podnikatelům. Do naší obvyklé agendy spadá zejména:

Advokátní úschova

zajištění nezávislého a bezpečného uložení kupních cen zejména při převodech nemovitostí a obchodních podílů.

Občanské právo

Zastupování ve sporech
Vymáhání pohledávek
Nemovitosti

koupě, prodej, darování
zástavní smlouvy
služebnosti (dříve věcná břemena)

Smlouvy

příprava smluv dle individuálních potřeb klienta
posouzení návrhů smluv

Společenství vlastníků jednotek

příprava a organizace zasedání shromáždění
příprava a úprava stanov podle NOZ

Ochrana při porušování práv

náhrada škody na zdraví
ochrana spotřebitele
sousedská práva
domácí násilí

Dědické řízení

sepsání závěti
vymáhání nároků v dědickém řízení

Směnky

Pracovní právo

zastupování v pracovněprávních sporech
ukončování pracovních poměrů
příprava a kompletní revize pracovněprávní dokumentace
oblast ochrany osobních údajů
školení v oblasti pracovního práva

Právo obchodních korporací

zakládání a změny obchodních společností
převody obchodních podílů a akcií
změny v orgánech společností
smlouvy o výkonu funkce (manažerské smlouvy)
zápisy do obchodního rejstříku

Rodinné právo

rozvody sporné i nesporné
vypořádání společného jmění manželů
úprava péče o dítě
úprava výživného

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení
vymáhání nároků poškozených

Správní právo

živnostenské právo

 


V souvislosti s poskytováním právních služeb informujeme klienty o možnosti mimosoudního řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem