rodiče

Úvaha o hranici mezi střídavou a výlučnou péčí o nezletilé dítě

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Úvaha o hranici mezi střídavou a výlučnou péčí o nezletilé dítě.

Mezi střídavou péčí a výlučnou péčí jednoho z rodičů se často rozhoduje ve složitých a dlouhých sporech mezi rodiči, kteří bojují dle svého tvrzení za své právo. V tomto článku jsem se zamyslela nad některými důvody, které k tomu rodiče mohou vést, a zda není na místě se podívat na tuto problematiku i z jiného úhlu pohledu.

Neshoda rodičů ve věci vzdělání nezletilého dítěte

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz články Neshoda rodičů ve věci vzdělání nezletilého dítěte a Neshoda rodičů ve věci vzdělání nezletilého dítěte II. část: Odklad povinné školní docházky.

Postupem času jsou stále častější situace, kdy se rodiče (a to obvykle po rozchodu či rozvodu) nejsou schopni dohodnout ohledně vzdělání svého nezletilého dítěte. Nejčastěji je předmětem sporu otázka, jaké školské zařízení by mělo dítě navštěvovat. V prvním článku se zabývám soudním řešením sporu rodičů ve věci volby vzdělávacího zařízení. Mezi rodiči však může nastat i spor v otázce, zda by dítě mělo zahájit základní vzdělávání, tedy zda by mělo do základní školy nastoupit, či je na místě spíše odklad povinné školní docházky. Tato situace je poněkud složitější a výkladem, jak v takovémto případě postupovat, se zabývá druhý článek.

Syndrom zavrženého rodiče

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz články Syndrom zavrženého rodiče, Syndrom zavrženého rodiče – jak se bránit? a Syndrom zavrženého rodiče – jak se bránit? II část.

Při rozchodu rodičů bohužel dochází čím dále častěji k boji o dítě, o úpravu jeho péče, výživného i rozsahu styku s rodičem, který dítě v péči nemá. Boj mezi rodiči někdy nekončí, ani když je řízení po rozchodu rodičů skončeno a pravidla nastavena. V některých politováníhodných případech dochází k tomu, že jeden z rodičů (obvykle rodič, který má dítě v péči) začne trvale manipulovat dítě proti druhému rodiči, mařit jejich styky a snaží se nastavit dítě na nenávist k druhému rodiči. Vytváření syndromu zavrženého rodiče je vůči dítěti velmi poškozující jednání. Tento článek se zaměřuje na otázku, jakým způsobem se zavržený rodič může bránit a jaký může zvolit postup, aby své dítě zcela neztratil.