rodiče

Koronavirus a předávání dítěte mezi rodiči

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Koronavirus a předávání dítěte mezi rodiči.

V tuto chvíli krize vzniklá pandemií koronaviru ovlivňuje život celé společnosti. V souvislosti s usnesením vlády o krizovém opatření a nařízených karanténách se objevují i otázky spojené s péčí o děti, zejména zda platí rozsudky týkající se dětí a zda má docházet k předávání dětí. V tomto článku se tomuto tématu věnuji a pokusím se některé tyto otázky zodpovědět.

Dohody rodičů – soudem schválené a mimosoudní

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Dohody rodičů – soudem schválené a mimosoudní.

Při uspořádání poměrů nezletilého dítěte při rozchodu rodičů je pro dítě nejlepší, pokud se rodiče dokáží dohodnout a tuto dohodu následně i dodržovat. V praxi někdy nastává problém v tom, že do dohody uzavřené v rámci soudního řízení nelze promítnout vše, na čem se rodiče fakticky shodli. V těchto případech může být řešením uzavření mimosoudní dohody rodičů, kde rodiče upraví veškeré záležitosti, které považují za důležité.

Povinnosti pečujícího rodiče aneb, kdy je možno uložit pokutu za nepředání dítěte?

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Povinnosti pečujícího rodiče aneb, kdy je možno uložit pokutu za nepředání dítěte?

Možnými způsoby řešení situace, kdy pečující rodič nepředává druhému rodiči dítě ke styku, jsem se zabývala ve svém článku Výkon rozhodnutí soudu o úpravě styku s nezletilými dětmi, kde jsem popsala právní úpravu, včetně možnosti ukládání pokut. V tomto článku si spíše kladu otázku, zda je vůbec možno provést výkon rozhodnutí o styku s dítětem v případě, kdy dítě styk odmítá, a zda je na místě použít i donucovací podoby, ke kterým patří především ukládání pokut.