Vzdělávání

Pracovní právo pro personalisty

Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, bude v rámci programu celoživotního vzdělávání opět realizovat od ledna 2016 kurz Pracovní právo pro personalisty. Kurz je zaměřen na pracovní právo jako významnou oblast efektivního personálního řízení, kromě zákoníku práce se orientuje na související právní předpisy, využívána je česká a evropská judikatura napomáhající účastníkům porozumět problematice a jejímu využívání v praxi, součástí kurzu je řešení praktických příkladů z personální praxe.

Odbornou garantkou a lektorkou kurzu Pracovní právo pro personalisty je Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo.