Publikace

Souběh člena statutárního orgánu a obchodního ředitele společnosti

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Souběh člena statutárního orgánu a obchodního ředitele společnosti, ve kterém popsala nedávný rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, který připustil po mnoha letech možnost souběžného výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru na pozici obchodního ředitele.

Problémy právních domněnek při doručování písemností zaměstnancům

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Problémy právních domněnek při doručování písemností zaměstnancům.

Tento článek se zabývá problematikou právní úpravy doručování některých důležitých písemností zaměstnancům. Ačkoli je tato úprava již řadu let odborníky kritizována, nedošlo zatím ke změnám. Proto je třeba při doručování např. výpovědí zaměstnanců splnit řadu v článku popsaných povinností a podmínek a v některých případech nespoléhat na právní domněnku, že byla písemnost doručena i přes její nepřevzetí zaměstnancem.