Posted By: |

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – IV. díl, majetkové vypořádání

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – IV. díl, majetkové vypořádání.

Čtvrtý díl pojednání o srovnání postavení manželů a nesezdaného páru se věnuje otázkám týkajícím se majetku, které vyvstanou při zániku svazku manželů a partnerů. Je zde probráno vypořádání společného jmění manželů, vypořádání spoluvlastnictví i dalších otázek souvisejících s majetkem a dluhy. Tento článek přímo navazuje na Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – II. díl, majetkové vztahy za trvání svazku, neboť spolu úzce souvisí.

 

Alkohol na pracovišti aneb můžeme si na Silvestra v práci připít?

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Alkohol na pracovišti aneb můžeme si na Silvestra v práci připít?

Tento článek upozorňuje zaměstnance na zákaz požívání alkoholu na pracovišti, důsledky jeho porušení a právní úpravu týkající se podrobení zkoušky na alkohol.

Práce po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Práce po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené, který čtenáře seznámí s právní úpravou týkající se práv zaměstnance, který se ocitne v této situaci.