Dříve vyslovené přání – předem vyslovený (ne)souhlas s poskytnutím léčby

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Dříve vyslovené přání – předem vyslovený (ne)souhlas s poskytnutím léčby.

Právo souhlasit či nesouhlasit s léčbou, případně způsobem léčby, je snadno vykonatelné v případě, kdy je člověk schopen se k této otázce vyjádřit. Přání se ovšem těžko prosazuje v situaci, kdy dojde ke ztrátě schopnosti člověka tento souhlas či nesouhlas vyslovit. Institut dříve vysloveného přání poskytuje možnost se k léčbě vyjádřit pro případ, že takováto situace nastane. Dříve vyslovené přání bude nepochybně sloužit zejména pro vyjádření nesouhlasu s poskytnutím léčby, tedy k jejímu odmítnutí pro budoucí případy.