Publikace

Rozhovor: Romana Náhlíková Kaletová – Právní úprava nezohledňuje specifika agenturního zaměstnání

Záznam rozhovoru, který se uskutečnil v návaznosti na přednášku Mgr. Romany Náhlíkové Kaletové na kongresu Právní prostor 2018 je uveřejněn na portále pravniprostor.cz

Promlčení mezi manžely

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Promlčení mezi manžely.

Mezi manžely nedochází obvykle za trvání vztahu k řešení majetkových otázek, vzájemných pohledávek a dluhů. K tomuto vypořádání přistupují manželé většinou až po zániku jejich vztahu, což je zcela pochopitelné a v mnoha případech i žádoucí. Po zániku manželství je však nutné řešit, zda za jeho trvání nemohlo dojít k promlčení vzájemných nároků a tedy i nemožnosti přiznání těchto nároků v rámci případného soudního řízení při uplatnění námitky promlčení.

Dlouhodobé ošetřovné – nová dávka nemocenského pojištění

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Dlouhodobé ošetřovné – nová dávka nemocenského pojištění, ve kterém shrnuje podmínky nároku na nově zavedenou dávku nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné.