výživné

Výživné pro děti a dobré mravy

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Výživné pro děti a dobré mravy.

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem se řídí řadou zásad, kterými jsou soudy při rozhodování o těchto otázkách vázány. Svou roli hrají i dobré mravy, kdy aplikace této zásady může mít vliv jak na přiznání či nepřiznání nároku na výživné, tak na rozhodování o výši výživného.

Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti.

V zájmu sjednocení rozhodování soudů zaujalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky stanovisko ke zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti. V rámci tohoto stanoviska se Nejvyšší soud zabýval zejména otázkou vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků, podmínkami pro schválení dohody rodičů o výživném, určením výše potenciálního příjmu a stavení vyživovací povinnosti podnikatelům.