výpověď

Výpověď daná zaměstnavatelem ze zdravotních důvodů (aneb jak to udělat zaměstnavateli ještě těžší)

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Výpověď daná zaměstnavatelem ze zdravotních důvodů (aneb jak to udělat zaměstnavateli ještě těžší), ve kterém se věnuje problémům, které mohou vzniknout při rozvázání pracovního poměru výpovědí ze zdravotních důvodů.

Ochranná doba aneb kdy má zaměstnavatel zákaz dát zaměstnanci výpověď

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Ochranná doba aneb kdy má zaměstnavatel zákaz dát zaměstnanci výpověď.

V rámci tohoto článku autorka shrnuje případy, kdy má zaměstnavatel zakázáno dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru a zároveň výjimky z těchto zákazů.