styk s dítětem

Výkon rozhodnutí soudu o úpravě styku s nezletilými dětmi

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Výkon rozhodnutí soudu o úpravě styku s nezletilými dětmi.

Spory mezi rodiči ohledně dětí často bohužel nekončí rozhodnutím soudu a jeden z rodičů se domáhá výkonu rozhodnutí soudní cestou. V úvahu přichází více řešení dané situace a soud by měl pečlivě zvažovat, které je pro daný případ nejvhodnější. V každém případě by soud měl sledovat zájem nezletilého dítěte a výkon rozhodnutí o úpravě styku s nezletilým dítětem provádět vždy co nejšetrněji s ohledem na osobnost nezletilého a veškeré okolnosti daného případu.