střídavá péče

Úvaha o hranici mezi střídavou a výlučnou péčí o nezletilé dítě

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Úvaha o hranici mezi střídavou a výlučnou péčí o nezletilé dítě.

Mezi střídavou péčí a výlučnou péčí jednoho z rodičů se často rozhoduje ve složitých a dlouhých sporech mezi rodiči, kteří bojují dle svého tvrzení za své právo. V tomto článku jsem se zamyslela nad některými důvody, které k tomu rodiče mohou vést, a zda není na místě se podívat na tuto problematiku i z jiného úhlu pohledu.