stalking

Stalking (nebezpečné pronásledování)

Trestný čin nebezpečného pronásledování je širší veřejnosti spíše znám pod anglickým pojmem stalking, který původně označoval v řeči lovců stopování a přiblížení se k lovené zvěři. Toto označení ve své podstatě výstižně shrnuje jak záměr pachatele, tak pocity oběti tohoto trestného činu. Od té doby se výklad nebezpečného pronásledování díky četné judikatuře poměrně ustálil a byla vyřešena řada souvisejících otázek. Vzhledem k šíři této problematiky je pojednání rozděleno do více článků – níže odkazy na všechny části:

Stalking (nebezpečné pronásledování) – část I.

Stalking (nebezpečné pronásledování) – část II.

Stalking (nebezpečné pronásledování) – část III., nemajetková újma