společná péče

Proč by mělo být dítě svěřováno do společné péče obou rodičů?

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Proč by mělo být dítě svěřováno do společné péče obou rodičů?.

Tímto tématem jsem se před časem zabývala, a to v článku Společná péče o nezletilé dítě, kde jsem se věnovala zejména vysvětlení pojmu a podmínkám, za kterých je možno dítě do společné péče obou rodičů svěřit. V aktuálním doplňujícím článku jsem se zaměřila na některé praktické aspekty této podoby péče a také vyvrácení některých nepřesných informací, které se o ní objevují.