sociálně-právní ochrana dětí

Ohrožené dítě a oznamovací povinnost

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Ohrožené dítě a oznamovací povinnost.

V rámci veřejnosti je obecně rozšířené povědomí o oznamovací povinnosti dle trestního zákoníku. V tomto článku se věnuji oznamovací povinnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která je již méně známá, ačkoliv se týká značného množství subjektů a může mít zásadní význam pro správný postup při ochraně ohrožených dětí.