publikace

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – II. díl, majetkové vztahy za trvání svazku

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – II. díl, majetkové vztahy za trvání svazku.

V druhém díle pojednání o srovnání postavení manželů a nesezdaného páru se autorka zabývá majetkovými vztahy za trvání svazku. Zatímco mezi postavením partnerů a manželů jako rodičů je pouze pár výraznějších rozdílů, majetkové vztahy manželů a majetkové vztahy partnerů jsou dva zcela zásadně odlišné režimy. Článek se věnuje nejen úpravě majetku, ale také úpravě dluhů manželů a partnerů.

 

„Banální“ personalistická chyba při uzavírání pracovní smlouvy

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek „Banální“ personalistická chyba při uzavírání pracovní smlouvy.

V tomto článku autorka shrnula závěry rozsudku Nejvyššího soudu České republiky, který se zabýval případem, kdy byla uzavřena pracovní smlouva až den poté, kdy začala zaměstnankyně pro zaměstnavatele skutečně vykonávat práci. Ačkoli je tato praxe relativně běžná, mnohdy si personalisté neuvědomují, že tímto může dojít například k tomu, že v takto uzavřené pracovní smlouvě nelze platně uzavřít zkušební dobu.

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – I. díl, rodičovství

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – I. díl, rodičovství.

Právní úprava postavení manželů a nesezdaného páru je obsáhlá problematika, která má vliv na život partnerů, ať již žijí s oddacím listem či bez něj. V prvním díle se autorka zaměřuje na srovnání právní úpravy postavení manželů a partnerů v jejich roli rodičů.