překážky v práci

Dlouhodobé ošetřovné – nová dávka nemocenského pojištění

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Dlouhodobé ošetřovné – nová dávka nemocenského pojištění, ve kterém shrnuje podmínky nároku na nově zavedenou dávku nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Vliv vazby a výkonu trestu odnětí svobody na pracovní poměr

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Vliv vazby a výkonu trestu odnětí svobody na pracovní poměr, ve kterém shrnuje, jak se výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody projeví v trvajícím pracovním poměru daného zaměstnance.