pracovní poměr

Rovné zacházení při odměňování za práci

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Rovné zacházení při odměňování za práci. Článek se zabývá rozhodnutím Nevyššího soudu České republiky ve věci rozdílného odměňování zaměstnanců pracujících na stejné pozici v různých regionech a souladu takového odměňování s povinností poskytovat stejnou mzdu za stejnou práci a práci stejné hodnoty.

Výpověď daná zaměstnavatelem ze zdravotních důvodů (aneb jak to udělat zaměstnavateli ještě těžší)

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Výpověď daná zaměstnavatelem ze zdravotních důvodů (aneb jak to udělat zaměstnavateli ještě těžší), ve kterém se věnuje problémům, které mohou vzniknout při rozvázání pracovního poměru výpovědí ze zdravotních důvodů.

Platnost pracovní smlouvy uzavřené mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Platnost pracovní smlouvy uzavřené mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací, ve kterém shrnuje nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky týkající se platnosti pracovní smlouvy uzavřené mezi obchodní korporací a členem statutárního orgánu.