partnerství

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – I. díl, rodičovství

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – I. díl, rodičovství.

Právní úprava postavení manželů a nesezdaného páru je obsáhlá problematika, která má vliv na život partnerů, ať již žijí s oddacím listem či bez něj. V prvním díle se autorka zaměřuje na srovnání právní úpravy postavení manželů a partnerů v jejich roli rodičů.