odklad školní docházky

Neshoda rodičů ve věci vzdělání nezletilého dítěte

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz články Neshoda rodičů ve věci vzdělání nezletilého dítěte a Neshoda rodičů ve věci vzdělání nezletilého dítěte II. část: Odklad povinné školní docházky.

Postupem času jsou stále častější situace, kdy se rodiče (a to obvykle po rozchodu či rozvodu) nejsou schopni dohodnout ohledně vzdělání svého nezletilého dítěte. Nejčastěji je předmětem sporu otázka, jaké školské zařízení by mělo dítě navštěvovat. V prvním článku se zabývám soudním řešením sporu rodičů ve věci volby vzdělávacího zařízení. Mezi rodiči však může nastat i spor v otázce, zda by dítě mělo zahájit základní vzdělávání, tedy zda by mělo do základní školy nastoupit, či je na místě spíše odklad povinné školní docházky. Tato situace je poněkud složitější a výkladem, jak v takovémto případě postupovat, se zabývá druhý článek.