nezletilé

Proč by mělo být dítě svěřováno do společné péče obou rodičů?

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Proč by mělo být dítě svěřováno do společné péče obou rodičů?.

Tímto tématem jsem se před časem zabývala, a to v článku Společná péče o nezletilé dítě, kde jsem se věnovala zejména vysvětlení pojmu a podmínkám, za kterých je možno dítě do společné péče obou rodičů svěřit. V aktuálním doplňujícím článku jsem se zaměřila na některé praktické aspekty této podoby péče a také vyvrácení některých nepřesných informací, které se o ní objevují.

Předávání dítěte v době pandemie Covid-19

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Předávání dítěte v době pandemie Covid-19.

Tématu předávání dítěte v době pandemie jsem se věnovala poprvé před rokem a půl, v březnu letošního roku jsem psala doplnění týkající se předávání dítěte při omezení pohybu osob. Protože se za dobu trvání pandemie objevily další problémy, považuji za potřebné se k tomuto tématu ještě jednou vrátit. V novém článku se věnuji několika situacím, které dle mých zkušeností v praxi činily a činí problémy. 

Ohrožené dítě a oznamovací povinnost

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Ohrožené dítě a oznamovací povinnost.

V rámci veřejnosti je obecně rozšířené povědomí o oznamovací povinnosti dle trestního zákoníku. V tomto článku se věnuji oznamovací povinnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která je již méně známá, ačkoliv se týká značného množství subjektů a může mít zásadní význam pro správný postup při ochraně ohrožených dětí.