nerovné zacházení

Roční bonus a nerovné zacházení

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Nevyplatil Vám zaměstnavatel roční bonus? Může se jednat o nerovné zacházení.

V rámci tohoto článku autorka poukázala na judikát Nejvyššího soudu České republiky, ve kterém soud posuzoval, ve kterých případech se zaměstnavatel může dopustit porušení zákoníku práce, konkrétně porušení povinnosti nerovného zacházení, pokud pouze některým zaměstnancům nevyplatí roční bonus.