manželství

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – II. díl, majetkové vztahy za trvání svazku

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – II. díl, majetkové vztahy za trvání svazku.

V druhém díle pojednání o srovnání postavení manželů a nesezdaného páru se autorka zabývá majetkovými vztahy za trvání svazku. Zatímco mezi postavením partnerů a manželů jako rodičů je pouze pár výraznějších rozdílů, majetkové vztahy manželů a majetkové vztahy partnerů jsou dva zcela zásadně odlišné režimy. Článek se věnuje nejen úpravě majetku, ale také úpravě dluhů manželů a partnerů.

 

Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – I. díl, rodičovství

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Srovnání právní úpravy manželství a nesezdaného soužití – I. díl, rodičovství.

Právní úprava postavení manželů a nesezdaného páru je obsáhlá problematika, která má vliv na život partnerů, ať již žijí s oddacím listem či bez něj. V prvním díle se autorka zaměřuje na srovnání právní úpravy postavení manželů a partnerů v jejich roli rodičů.