doba určitá

Důsledky neplatného sjednání pracovního poměru na dobu určitou II

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Důsledky neplatného sjednání pracovního poměru na dobu určitou, ve kterém upozorňuje na rizika, která mohou nastat v případě nedodržení právní úpravy při sjednávání doby určité.

Důsledky neplatného sjednání pracovního poměru na dobu určitou

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Důsledky neplatného sjednání pracovního poměru na dobu určitou.

Obsahem článku je rozbor rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu k podmínkám nevyvratitelné domněnky trvání pracovního poměru na dobu určitou v případě sjednání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu se zákoníkem práce. Zejména pak k otázce, zda je či není nutné podat žalobu na určení, že nebyly splněny podmínky pro sjednání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou.