Svět ani právo nejsou černobílé ...
Občanské právo | Rodinné právo
Pracovní právo | Právo obchodních korporací
Trestní právo | Insolvenční právo | Správní právo
Advokáti Písek - nabízíme komplexní právní služby.

V životě nastávají různé situace. Pokud v některých z nich vyvstanou právní otázky, je vhodné se obrátit na odborníky. Naše zkušenosti potvrzují, že je lepší tak učinit co nejdříve. Jsme připraveni Vám pomoci s řešením právních problémů nebo poradit, jak jim předejít.

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová  &  JUDr. Jana Tomešová

 

Kromě advokátní praxe se věnujeme rovněž publikační a přednáškové činnosti, níže naleznete odkazy na naše články a další aktivity.

Výkon rozhodnutí soudu o úpravě styku s nezletilými dětmi

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Výkon rozhodnutí soudu o úpravě styku s nezletilými dětmi.

Spory mezi rodiči ohledně dětí často bohužel nekončí rozhodnutím soudu a jeden z rodičů se domáhá výkonu rozhodnutí soudní cestou. V úvahu přichází více řešení dané situace a soud by měl pečlivě zvažovat, které je pro daný případ nejvhodnější. V každém případě by soud měl sledovat zájem nezletilého dítěte a výkon rozhodnutí o úpravě styku s nezletilým dítětem provádět vždy co nejšetrněji s ohledem na osobnost nezletilého a veškeré okolnosti daného případu.

Důsledky neplatného sjednání pracovního poměru na dobu určitou

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Důsledky neplatného sjednání pracovního poměru na dobu určitou.

Obsahem článku je rozbor rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu k podmínkám nevyvratitelné domněnky trvání pracovního poměru na dobu určitou v případě sjednání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu se zákoníkem práce. Zejména pak k otázce, zda je či není nutné podat žalobu na určení, že nebyly splněny podmínky pro sjednání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou.

Nárok na náhradu mzdy a povinnost konat práci v průběhu sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Nárok na náhradu mzdy a povinnost konat práci v průběhu sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru.

Tento článek se zabývá problematikou sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, v rámci kterého může zaměstnance, který žalobu proti zaměstnavateli podal, překvapit i po delší době výzva zaměstnavatele, aby do práce zpět nastoupil.