Svět ani právo nejsou černobílé ...
Občanské právo | Rodinné právo
Pracovní právo | Právo obchodních korporací
Trestní právo | Insolvenční právo | Správní právo
Advokáti Písek - nabízíme komplexní právní služby.

V životě nastávají různé situace. Pokud v některých z nich vyvstanou právní otázky, je vhodné se obrátit na odborníky. Naše zkušenosti potvrzují, že je lepší tak učinit co nejdříve. Jsme připraveni Vám pomoci s řešením právních problémů nebo poradit, jak jim předejít.

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová  &  JUDr. Jana Tomešová

 

Kromě advokátní praxe se věnujeme rovněž publikační a přednáškové činnosti, níže naleznete odkazy na naše články a další aktivity.

Trestněprávní odpovědnost za dopravní nehodu při nedání přednosti v jízdě

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Trestněprávní odpovědnost za dopravní nehodu při nedání přednosti v jízdě.

Pochybení při dávání přednosti v jízdě v křižovatce je jednou z velmi častých příčin dopravních nehod. Toto porušení povinnosti může mít i trestněprávní následky, zejména v případech, kdy dojde ke zranění či dokonce smrti některého z účastníků nehody. S dopravními nehodami tohoto druhu je samozřejmě spojeno mnoho právních otázek, tento článek má za cíl odpovědět na některé z nich. Především se zabývá obsahem povinnosti dát přednost v jízdě a odpovědností za zavinění nehody při porušení této povinnosti. Rovněž se věnuje případům, kdy se poškozený na nehodě podílí a zda tato skutečnost může mít vliv na právní posouzení jednání řidiče, který nehodu primárně zavinil.

Přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví dle nové judikatury Nejvyššího soudu

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví dle nové judikatury Nejvyššího soudu.

V případě, kdy dochází ke zrušení spoluvlastnictví soudem, rozhoduje tento zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků. Není-li dobře možné společnou věc rozdělit, přikáže ji soud za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Znění ustanovení zákona týkající se přikázání věci se v novém občanském zákoníku oproti původní úpravě v některých ohledech změnilo, v současnosti již však existuje několik zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu týkajících se nové úpravy a lze se tedy při posuzování otázky přikázání opřít o judikaturu i v případech podřízených novému občanskému zákoníku. Článek se zabývá zásadními otázkami spojenými s rozhodováním soudů o přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví.

Právo odmítnout poskytnutí péče, trestný čin neposkytnutí pomoci

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Právo odmítnout poskytnutí péče, trestný čin neposkytnutí pomoci.

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 2. 1. 2017 zabýval otázkou, zda se lékař dopustil trestného činu neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 2 trestního zákoníku, když neposkytl pomoc své matce, která tuto pomoc odmítala. V širším kontextu se Ústavní soud zabýval střetem práva pacienta odmítnout poskytnutí péče, byť nezbytné pro zachování jeho života, a povinností lékaře poskytnout pomoc osobě, jejíž život či zdraví jsou vážně ohroženy.