dohoda

Dohody rodičů – soudem schválené a mimosoudní

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Dohody rodičů – soudem schválené a mimosoudní.

Při uspořádání poměrů nezletilého dítěte při rozchodu rodičů je pro dítě nejlepší, pokud se rodiče dokáží dohodnout a tuto dohodu následně i dodržovat. V praxi někdy nastává problém v tom, že do dohody uzavřené v rámci soudního řízení nelze promítnout vše, na čem se rodiče fakticky shodli. V těchto případech může být řešením uzavření mimosoudní dohody rodičů, kde rodiče upraví veškeré záležitosti, které považují za důležité.