Svět ani právo nejsou černobílé ...
Občanské právo | Rodinné právo
Pracovní právo | Právo obchodních korporací
Trestní právo | Insolvenční právo | Správní právo
Advokáti Písek - nabízíme komplexní právní služby.

Důsledky neplatného sjednání pracovního poměru na dobu určitou

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Důsledky neplatného sjednání pracovního poměru na dobu určitou.

Obsahem článku je rozbor rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu k podmínkám nevyvratitelné domněnky trvání pracovního poměru na dobu určitou v případě sjednání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu se zákoníkem práce. Zejména pak k otázce, zda je či není nutné podat žalobu na určení, že nebyly splněny podmínky pro sjednání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou.

Nárok na náhradu mzdy a povinnost konat práci v průběhu sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Nárok na náhradu mzdy a povinnost konat práci v průběhu sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru.

Tento článek se zabývá problematikou sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, v rámci kterého může zaměstnance, který žalobu proti zaměstnavateli podal, překvapit i po delší době výzva zaměstnavatele, aby do práce zpět nastoupil.

Dříve vyslovené přání – předem vyslovený (ne)souhlas s poskytnutím léčby

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Dříve vyslovené přání – předem vyslovený (ne)souhlas s poskytnutím léčby.

Právo souhlasit či nesouhlasit s léčbou, případně způsobem léčby, je snadno vykonatelné v případě, kdy je člověk schopen se k této otázce vyjádřit. Přání se ovšem těžko prosazuje v situaci, kdy dojde ke ztrátě schopnosti člověka tento souhlas či nesouhlas vyslovit. Institut dříve vysloveného přání poskytuje možnost se k léčbě vyjádřit pro případ, že takováto situace nastane. Dříve vyslovené přání bude nepochybně sloužit zejména pro vyjádření nesouhlasu s poskytnutím léčby, tedy k jejímu odmítnutí pro budoucí případy.