Publikace

Roční bonus a nerovné zacházení

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Nevyplatil Vám zaměstnavatel roční bonus? Může se jednat o nerovné zacházení.

V rámci tohoto článku autorka poukázala na judikát Nejvyššího soudu České republiky, ve kterém soud posuzoval, ve kterých případech se zaměstnavatel může dopustit porušení zákoníku práce, konkrétně porušení povinnosti nerovného zacházení, pokud pouze některým zaměstnancům nevyplatí roční bonus.

Ochranná doba aneb kdy má zaměstnavatel zákaz dát zaměstnanci výpověď

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Ochranná doba aneb kdy má zaměstnavatel zákaz dát zaměstnanci výpověď.

V rámci tohoto článku autorka shrnuje případy, kdy má zaměstnavatel zakázáno dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru a zároveň výjimky z těchto zákazů.

Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Stanovisko Nejvyššího soudu k některým aspektům řízení o výživném pro nezletilé děti.

V zájmu sjednocení rozhodování soudů zaujalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky stanovisko ke zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti. V rámci tohoto stanoviska se Nejvyšší soud zabýval zejména otázkou vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků, podmínkami pro schválení dohody rodičů o výživném, určením výše potenciálního příjmu a stavení vyživovací povinnosti podnikatelům.